ЗРАЗОК ЗАЯВИ (ДОРУЧЕННЯ) ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПОЛІГРАФА

До: Виконавчого директора

ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПОЛІГРАФОЛОГІВ»,

психолога, експерта-поліграфолога, фізичної особи-підприємця

Ведмідя Володимира Анатолійовича

ІПН: 3053907790

01103, м. Київ, вул. М.Бойчука, 1/2, кв. 60

від _________________________________________

___________________________________________

проживає за адресою: ___________________________

___________________________________________

телефон: ____________________________________

електронна пошта: _____________________________

 

ЗАЯВА (ДОРУЧЕННЯ)
щодо проведення психологічної експертизи із застосуванням комп’ютерного поліграфа

 

У _______________________________ перебувають на розслідуванні матеріали кримінального провадження №_________________, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого __________ КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідно до ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ч.1 ст. 243 КПК України експерт залучається у разі наявності підстав для проведення експертизи за дорученням сторони кримінального провадження.

В показаннях __________________ містяться істотні розбіжності щодо обставин _____________________.

Розбіжності в показаннях свідчать про недостовірність показань, що надаються однією із сторін, що і є підставою для проведення судової психологічної експертизи із застосуванням комп’ютерного поліграфа. Для проведення даної експертизи необхідні спеціальні знання.


Проведення судових експертиз в Україні регулюється спеціальними нормативними актами: Законом України «Про судову експертизу» та Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98  № 53/5 зі змінами та доповненнями.

Так, даною Інструкцією прямо передбачено можливість проведення опитування із застосуванням спеціального технічного засобу – комп’ютерного поліграфа:

Пункт 6.8. З метою отримання орієнтувальної інформації можуть проводитися опитування із застосуванням спеціального технічного засобу – комп’ютерного поліграфа.

Пункт 6.8.1. Предметом опитування із застосуванням спеціального технічного засобу – комп’ютерного поліграфа є отримання орієнтувальної інформації щодо:

  • ступеня ймовірності повідомленої опитуваною особою інформації;
  • повноти наданої опитуваною особою інформації;
  • джерела отриманої опитуваною особою інформації;
  • уявлень опитуваної особи про певну подію;
  • іншої орієнтувальної інформації, необхідної для конструювання версій розслідування певних подій.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань.

Враховуючи викладене, а також те, що громадянин України Ведмідь Володимир Анатолійович має вищу освіту за спеціальністю «правознавство» та вищу освіту за спеціальністю «психологія», пройшов курси підвищення кваліфікації за напрямом «психофізіологічні методи дослідження та експертизи з використанням поліграфа», стаж експертної роботи з 2015 року, працює викладачем на кафедрі психології в Національному університеті імені І.І.Мечникова, є виконавчим директор громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПОЛІГРАФОЛОГІВ», тобто є фахівцем (експертом) з проведення досліджень з використанням поліграфа.


ПРОШУ (ДОРУЧАЮ):
  1. Провести психологічну експертизу із застосуванням комп’ютерного поліграфа.
  2. На вирішення експертизи поставити наступні запитання:
  • чи виявляються в ході дослідження із застосуванням поліграфа у громадянина ______________реакції, які свідчать про те, що _____________________?
  • чи виявляються в ході дослідження із застосуванням поліграфа у громадянина ______________реакції, які свідчать про те, що _____________________?
  • чи виявляються в ході дослідження із застосуванням поліграфа у громадянина ______________реакції, які свідчать про те, що _____________________?

Підпис

Дата